data  opis  pliki
 14-12-2023  Bezgotówkowy i sukcesywny zakup oleju napędowego oraz wynajęcie miejsc parkingowych na terenie Świdwina w okresie 01.01.2024r.-31.12.2024r.

formularz ofertowy

zapytanie ofertowe

wzór umowy

informacja z otwarcia ofert

wybór oferty