data  opis   pliki
 08-05-2023  Sprzedaż pojazdu marki CACCIAMALI IVECO 65C THESI 

 ogłoszenie

formularz

 Data  Opis   Pliki
 10-03-2023  Sprzedaż pojazdu marki CACCIAMALI IVECO 65C THESI

Zamówienie publiczne na „Audyt rekompensaty należnej Operatorowi za rok 2022 z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego”.

 

 Data   opis  pliki
 27-01-2023  Ogłoszenie zamówienia

Sprzedaż pojazdu marki SETRA S 215 UL

 

 Data  opis  pliki
 11-01-2023  
Sprzedaż pojazdu marki SETRA S 215 UL

Zapytanie ofertowe na "Sprzedaż oleju napędowego oraz wynajęcie miejsc parkingowych w Świdwinie w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023r. "

 data  opis   pliki
 30-11-2022
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r (t.t. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) na "Sprzedaż oleju napędowego oraz wynajęcie miejsc parkingowych w okresie 01.01.2023r. - 31.12.2023 r. ".
15-12-2022  Informacja z otwarcia ofert. 
15-12-2022 Informacja o wyborze oferty.