Zamówienie publiczne na „Audyt rekompensaty należnej Operatorowi za rok 2022 z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego”.

 

 Data   opis  pliki
 27-01-2023  Ogłoszenie zamówienia

Sprzedaż pojazdu marki SETRA S 215 UL

 

 Data  opis  pliki
 11-01-2023  
Sprzedaż pojazdu marki SETRA S 215 UL

Zapytanie ofertowe na "Sprzedaż oleju napędowego oraz wynajęcie miejsc parkingowych w Świdwinie w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023r. "

 data  opis   pliki
 30-11-2022
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r (t.t. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) na "Sprzedaż oleju napędowego oraz wynajęcie miejsc parkingowych w okresie 01.01.2023r. - 31.12.2023 r. ".
15-12-2022  Informacja z otwarcia ofert. 
15-12-2022 Informacja o wyborze oferty. 

Zapytanie  ofertowe na "Ochronę i dozór mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. od dnia 01.01.2023 - 31.12.2023 r."

 

 data  opis pliki
 2022-11-15 dokumenty dot. zapytania ofertowego   pobierz
2022-12-12  wybór oferty   pobierz


 

   

„Dostawa od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

oleju napędowego (ON) i benzyny bezołowiowej (Pb95)

do stacji paliw Zamawiającego,

zlokalizowanej w Złocieńcu przy ul. Piaskowej 8

 2022-10-31  dokumenty do przetargu  pobierz
2022-11- 15  Bilans oraz RZiS za rok 2021  pobierz
2022-11-23 Odpowiedzi na pytania #1  pobierz
2022-12-13 informacja z otwarcia ofert  pobierz
2022-12-13 informacje o kwocie na realizacje zamówienia  pobierz